OHP Products

 

 

Insecticides
AdeptSDS | Label | PIB JudoSDS | Label | PIB
Azatin OSDS | Label | PIB KontosSDS | Label | PIB
Azatin XLSDS | Label | PIB Marathon 1% GranularSDS | Label | PIB
Decathlon 20 WPSDS | Label | PIB Marathon 60 WPSDS | Label | PIB
Dimilin SCSDS | Label Marathon IISDS | Label | PIB
Discus N/GSDS | Label | PIB PedestalSDS | Label | PIB
Discus TabletsSDS | Label | PIB SiroccoSDS | Label | PIB
Floramite SCSDS | Label | PIB Shuttle OSDS | Label | PIB
FulcrumSDS | Label | PIB Triact 70SDS | Label | PIB
Fungicides
Aliette WDGSDS | Label | PIB Strike Plus 50 WDGSDS | Label | PIB
Compass OSDS | Label | PIB Terraclor 400SDS | Label | PIB
Disarm OSDS | Label | PIB Terraguard SCSDS | Label | PIB
FenStopSDS | Label | PIB Terrazole LSDS | Label | PIB
OHP Chipco 26019 N/GSDS | Label | PIB Terrazole L CASDS | Label
OHP 6672 4.5 FSDS | Label | PIB Terrazole 35 WPSDS | Label | PIB
OHP 6672 50 WPSDS | Label | PIB Terrazole CASDS | Label | PIB
Segway OSDS | Label | PIB Triact 70SDS | Label | PIB
SoilGard 12GSDS | Label | PIB Triathlon BASDS | Label | PIB
Strike 50 WDGSDS | Label | PIB Veranda OSDS | Label | PIB
Herbicides
BiathlonSDS | Label | PIB Casoron 4GSDS | Label | PIB
MarengoSDS | Label | PIB Marengo GSDS | Label | PIB
Miticides
FloramiteSDS | Label | PIB Shuttle OSDS | Label | PIB
JudoSDS | Label | PIB SiroccoSDS | Label | PIB
KontosSDS | Label | PIB Triact 70SDS | Label | PIB
Plant Growth Regulators
AugeoSDS | Label | PIB HormodinSDS | Label | PIB
B-Nine WSGSDS | Label | PIB PaczolSDS | Label | PIB
CycocelSDS | Label | PIB  
Specialty Products
Suffusion GranularSDS | Label | PIB Suffusion Tablet & ApplicatorSDS | Label | PIB
Suffusion LiquidSDS | Label | PIB